صبح و شب بر روی پوست مرطوب به ملایمت ماساژ دهید، سپس کاملاً با آب بشویید. افراد با پوست خشک می‌توانند از این محصول به عنوان فوم اصلاح استفاده نمایند. برای اثردهی بیشتر ،این محصول را هم‌راه با کرم آب‌رسان کپیدرما استفاده نمایید.