روزانه دو بار، صبح و شب، به مقدار کافی از فرآورده را بر روی پوست کاملا تمیز و خشک ناحیه دور چشم مالیده و با حرکات ضربه‌ ای و ملایم نوک انگشتان از داخل به سمت خارج ماساژ دهید تا کاملا جذب گردد.