بر روی پوست سر تمیز، اسپری کرده و به آرامی ماساژ دهید.